Retouren

Download hier het retourformulier

 

VOORWAARDEN RETOUREN INSIDE BRANDS (US BRANDS BV/ SOLO TRES BV)
Om het retour zenden van artikelen voor alle partijen zoveel mogelijk te stroomlijnen, volgt US BRANDS BV/ SOLO TRES BV een standaard retourprocedure. Dit betekent voor u als klant, dat elke retourzending aangemeld dient te worden met gebruikmaking van het retourformulier. Dit retourformulier vindt u op www.insidebrands.nl. U kunt het formulier ook opvragen via mail (verkoop@insidebrands.nl) of telefoon (0165‐580055).

Retourformulier

Hieronder volgt een toelichting m.b.t. de te volgen procedure:

  • Alle retouren dienen m.b.v. het retourformulier aangemeld te worden. Dit kan schriftelijk of via e‐mail: verkoop@insidebrands.nl.
  • Het retourformulier dient volledig ingevuld te worden. Onvolledig ingevulde retourformulieren worden niet in behandeling genomen.

Te retourneren artikelen

  • Alle te retourneren artikelen dienen schoon en onbeschadigd te zijn. Artikelen die niet aan deze criteria voldoen, worden niet retour genomen.
  • Alle te retourneren artikelen dienen voorzien te zijn van de originele hangtag/sticker met daarop het artikelnummer, maat en barcode duidelijk leesbaar. Eventuele door de klant aangebrachte labels/stickers dienen verwijderd te worden.
  • Artikelen zonder originele hangtag/sticker of met hangtag/sticker waarop artikelnummer, maat en/of barcode niet duidelijk leesbaar is/zijn, worden niet retour genomen.
  • Artikelen met door de klant aangebrachte labels/stickers worden niet retour genomen.

Procedure na aanmelden retouren

  • Na ontvangst van het volledig ingevulde retourformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging van u aanmelding. In deze bevestiging wordt aangegeven welke artikelen er wel/niet retour gestuurd mogen worden. Tevens ontvangt u een retournummer.
  • Het ontvangen retournummer dient op elke retour te sturen doos vermeld te worden. Tevens dient er een kopie van het retourformulier met de retourzending meegestuurd te worden.

Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan kan worden, kunt u contact op nemen met de customer service (0165‐580055). Customer service zal dan met u overleggen hoe te handelen.